Helsinki Contemporaryn kevät 2020
11.12.2019
Share
X

Share this news

Facebook
HELSINKI CONTEMPORARYN KEVÄT 2020


Helsinki Contemporaryn monipuolinen kevätkausi 2020 koostuu ajankohtaisista, kansainvälisistä ryhmä- ja duonäyttelyistä sekä odotetuista gallerian edustustaiteilijoiden Anna RetulaisenJukka Rusasen ja Olli Piipon yksityisnäyttelyistä.

10.1.–2.2. Ryhmänäyttely Working on it: Birgir Snæbjörn Birgisson, Sanna Kannisto, Zeynep Kayan, Onya McCausland, Roland Persson, Olli Piippo, Perttu Saksa, Axel Straschnoy, Miikka Vaskola, Annika Von Hausswolff

7.2.–8.3. Anna Retulainen: Kohtaamisia

13.3.–5.4. Jukka Rusanen

9.4.–3.5. Lukas Göthman & Michael Johansson

8.5.–31.5. Olli Piippo

5.6.–5.7. Ryhmänäyttely: Hannaleena Heiska, Tuomas A. Laitinen, Perttu Saksa, Pilvi Takala

Lisää gallerian taiteilijoiden näyttelykevään kohokohtia tiedotteen lopussa.

RYHMÄNÄYTTELY WORKING ON IT
10.1.–2.2.

Helsinki Contemporaryn vuoden avaa ryhmänäyttely Working on it, joka kokoaa yhteen kymmenen kansainvälistä nykytaiteilijaa: Birgir Snæbjörn BirgissonAnnika Von HausswolffSanna KannistoOlli PiippoZeynep KayanOnya McCauslandRoland PerssonPerttu SaksaAxel Straschnoy ja Miikka Vaskola. Näyttely kysyy, mikä on taiteilijan ja nykytaiteen rooli ja potentiaali suurten muutosten leimaamassa ajassamme. Se pyrkii tuomaan lohtua ja kauneutta – vuorovaikutteista, yhteisesti jaettua kokemuksellisuutta isojen kysymysten keskelle. Näyttelyn taiteilijat lähestyvät eri tekniikoin ja lähtökohdista meitä kaikkia yhdistäviä kysymyksiä, näyttelyssä nähdään niin liikkuvaa kuvaa, maalausta, valokuvaa kuin veistoksia.

ANNA RETULAINEN
7.2–8.3.

Anna Retulaisen odotettu yksityisnäyttely Kohtaamisia koostuu sarjasta uusia maalauksia, joissa unettomuudessa koetut muistot ihmisistä ja läsnäolosta paikantuvat tiloihin, valoon ja väreihin. Jokainen näyttelytilan yhdenkokoisista maalauksista on yksittäinen muisto ja välittää tunnelman paikasta ja kohtaamisesta. Gallerian showroomissa nähdään lisäksi pienempiä teoksia, jotka ovat toimineet ’oikolukuina’ muistoihin palaamiseen ja niiden jäsentämiseen. Ekspressiivisissä teoksissa voi aistia ihmisen läsnäolon ja olemuksen, luonteen ja ominaisuuden.

Anna Retulainen (s. 1969, Orimattila) asuu ja työskentelee Helsingissä ja Berliinissä. Hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin 1990-luvun puolivälistä lähtien eri puolilla Eurooppaa. Retulainen on ollut ehdolla Carnegie Art Award -palkinnon saajaksi kahdesti, vuosina 1999 ja 2014. Retulaisen teoksia on löytyy mm. Nykytaiteen museo Kiasman, Saastamoisen säätiön, Sara Hildénin taidemuseon, Serlachiuksen taidesäätiön ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmista, sekä lukuisista yritys- ja yksityiskokoelmista. Vuonna 2018 Suomen kulttuurirahasto myönsi Retulaiiselle vuosittaisen 15 000 euron palkintonsa ja samana vuonna taiteilijan Metsä-maalauksista tuli ensimmäiset Presidentinlinnaan pysyvästi sijoitetut nykytaideteokset.

JUKKA RUSANEN
13.3.–5.4.

Jukka Rusanen tutkii uusissa teoksissaan maalauksen perusteita, niin fyysisiä kuin optisiakin. Teokset käsittelevät sekä havainnosta lähtevää maalausta että maalauksen fyysistä rakennetta. Rusanen on opetellut kutomaan pellavakankaita, ja varioi tätä uuden näyttelynsä installaatiomaisissa kollaaseissa. Näyttelyssä nähdään myös performanssi, joka on avaus taiteiden väliseen vuoropuheluun. Liike, rytmi, fyysisyys ja läsnäolo tulevat osaksi näyttelyn rakennetta.

Jukka Rusanen (s. 1980) valmistui taiteen kandidaatiksi Turun piirustuskoulusta vuonna 2005 sekä kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2007. Rusanen on ollut laajasti esillä kansainvälisesti, viimeaikoina mm. Ratingen Art Museumissa ja Lachenmann Artissa Saksassa, Galleria Beckerissä, Stadtgalerie Kielissä sekä Hyvinkään taidemuseossa. Hänen teoksiaan löytyy useista merkittävistä julkisista kokoelmista, kuten Sara Hildénin taidemuseon, HAM Helsingin taidemuseon, EMMA Espoon modernin taiteen museon ja Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmista.

LUKAS GÖTHMAN & MICHAEL JOHANSSON
9.4.–3.5.

Lukas Göthmanin ja Michael Johanssonin yhteisnäyttely Repetitions on dialogi kahden vahvan ja omaäänisen tekijän välillä. Molemmat taiteilijat tutkivat ja avaavat aiheitaan toiston kautta, samaan näyttelytilaan levittäytyvät teokset haastavat toinen toisensa ja niiden välisessä keskustelussa syntyy uusia horisontteja.

Lukas Göthmanin (s. 1970) taiteellinen työskentely pohjaa sarjalle todellisia ja fiktiivisiä matkoja. Hänen teoksensa tutkivat sanojen ja kirjainten visuaalista efektejä, maalauksissa toistuvat sanat ja lauseet muodostavat abstrakteja kompositioita. Göthman on itseoppinut taiteilija, joka on esiintynyt laajalti kotimaassaan Ruotsissa varhaiselta 2000-luvulta saakka. Göthmanin teoksia on nähty ryhmä- ja yksityisnäyttelyissä myös muualla Euroopassa, mm. Amsterdamissa, Pariisissa ja Helsingissä.

Michael Johansson (s. 1975) on tullut tunnetuksi ennen kaikkea leikkisistä, eri esineistä koostuvista, palapelimaisista installaatioistaan, jotka tutkivat tilan mahdollisuuksia ja rajoja. Johansson valmistui Malmön taideakatemiasta vuonna 2005. Hän on esiintynyt kansainvälisesti useissa museo- ja gallerianäyttelyissä ja toteuttanut lukuisia julkisia teoksia. Taiteilijalta julkaistaan näyttelyn yhteydessä myös kirja.

OLLI PIIPPO
8.5.–31.5.

Olli Piipon yksityisnäyttely tuo Helsinki Contemporaryyn sarjan uusia maalauksia, jotka jatkavat taiteilijalle tuttua pienieleistä ilmaisua. Piipon teosten taustalla ovat arkipäiväiset havainnot ja esineet, maalauksen abstraktissa muodossa korostuu tunne ja kokemus. Uusien teosten olemus ja orgaanisen liikkeen läsnäolo syntyvät ennakkoluulottomassa materiaalien ja tekniikkojen kokeiluissa.

Berliinissä ja Helsingissä asuvan ja työskentelevän Olli Piipon (s. 1980) teoksia on esitetty yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Pohjoismaissa ja Euroopassa muun muassa Lachenmann Artissa Konstanzissa ja Kunstkraftwerk Leipzigissä Saksassa, sekä Galleri Thomassenissa Göteborgissa. Taiteilijan edellinen yksityisnäyttely Eight Notes on Oceanic Feeling nähtiin Helsinki Contemporaryssa toukokuussa 2018. Hänen teoksiaan löytyy muun muassa Kiasman ja Göteborgin taidemuseon kokoelmista. Piippo tunnetaan myös näyttelytapahtumia järjestävän Black Market -konseptin perustajana ja kuraattorina.

RYHMÄNÄYTTELY HEISKA, LAITINEN, SAKSA, TAKALA
5.6.–5.7.

Kesäkuussa Helsinki Contemporary täyttyy keskeisten suomalaistekijöiden teoksista. Heiska, Laitinen, Saksa, Takala -näyttely tuo esiin neljä eri positiota ajankohtaisen nykytaiteen kentällä. Helsinki Biennaalissakin näyttelyn aikaan esillä oleva Tuomas A. Laitinen toteuttaa galleriatilaan uuden installaation, Pilvi Takala tuo näyttelyyn videoteoksen, Hannaleena Heiskalta ja Perttu Saksalta nähdään sarjat uusia teoksia.

 
X