Helsinki Contemporaryn Art Patron -ohjelma käynnistyy
10.09.2019
Share
X

Share this news

Facebook
Helsinki Contemporary tuo taiteen sisällöt lähemmäs yritysten toimintaa: Art Patron -ohjelma käynnistyy yhteistyöllä asianajotoimisto Krogeruksen kanssa

Helsinki Contemporaryn kehittämä uudenlainen kumppanuusmalli, Art Patron, tuo taiteen sisällöt osaksi yrityksen toimintaa. Sen lähtökohtana on rakentaa kunkin Art Patron -kumppanin kanssa elämyksellinen, sisällöllinen ja monimuotoinen yhteistyö yrityksen arvoista ja tavoitteista käsin sekä tukea ja laaja-alaistaa taiteilijoiden vapaata taiteellista työskentelyä ja tuoda näkyväksi taiteen kasvavaa merkitystä muuttuvassa ajassa. Helsinki Contemporary pyrkii yhteistyön kautta myös kehittämään kuvataiteen näkyvyyttä ja markkinointia, sekä löytämään uusia yleisöjä ja yllättäviäkin yhteyksiä, joissa mahdollistuu taiteen ja sen metodien kohtaaminen keskustelun syventäjänä ja muutoksen avaajana.

”Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta - yritykseltä, taiteilijalta ja gallerialta - halua ja kykyä kuulla ja ymmärtää toista. Oleellista on myös oppia luottamaan taiteelliseen prosessiin, joka voi poiketa paljonkin siitä miten yrityksissä prosessit on totuttu näkemään”, toteaa gallerian johtaja Mari Männistö yhteistyön luonteesta. 

Asianajotoimisto Krogerus on Helsinki Contemporaryn ensimmäinen Art Patron -kumppani. Yhteistyö käynnistyi Taiteiden yönä, kun Krogerus kutsui yhteistyökumppaneitaan toimitiloihinsa Unionkadulle avaamaan syyskautta taiteilija Anna Retulaisen uniikin, aika- ja paikkasidonnaisen installaation pariin.

”Tavoitteenamme on rakentaa moniulotteinen yhteistyö gallerian ja taiteilijoiden kanssa. Yhteistyön avulla voimme viestiä arvoistamme sekä syventää Krogeruksen tarinaa taiteen keinoin, se tuo uudenlaista sävyä yrityskuvaamme”, Krogeruksen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Aura Bade kertoo.

Art Patron tähtää pitkäjänteiseen sitoutumiseen ja käytännössä yhteistyö rakentuu sisältölähtöisistä toimenpiteistä kuten tapahtumista, tilaustöistä ja kuratoiduista toimitilaripustuksista. Yrityksen toiminnassa yhteistyö liittyy aina stategisesta suunnittelusta ja jalkauttamisesta esimerkiksi viestintään, asiakassuhteiden hoitoon ja henkilöstön palkitsemiseen. Gallerian rooli on toimia taiteellisten sisältöjen ja yrityksen toiminnan yhteen saattajana sekä konseptoida ja koordinoida yhteistyötä.

X