Värillisiä muistikuvia – Colourful recollections
6.5.-29.5.2022

Words are unwavering. Their message is too specific and they are always telling us about something. They become entangled in meaning. A painting suggests. It leaves room for interpretation, for understanding and for being understood. The colours and forms reveal the essentials. The rest I keep to myself. Viewers can read the paintings and interpret them on their own terms, informed by their background. I don’t want to write. Neither do I want to explain.

Anna Retulainen

Sanat ovat ehdottomia. Niiden sanoma on liian tarkka ja ne aina kertovat jostakin, takertuvat kiinni merkityksiin. Maalaus ehdottaa. Se antaa mahdollisuuden tulkita, ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Värit ja muodot paljastavat olennaisen. Sen mikä jää piiloon, pidän itselläni. Katsoja saa lukea maalauksia ja tulkita niitä itsensä ja oman taustansa ehdoilla. En halua kirjoittaa enkä selittää.

Anna Retulainen

Orden är orubbliga. De uttrycker ett budskap, refererar alltid till något, är intrasslade i betydelserna. Måleriet antyder. Det lämnar utrymme för tolkning, att förstå och blir förstådd. Färgerna och formerna frilägger det väsentliga. Det undangömda, det som jag håller för mig själv. Betraktaren får läsa målningarna och tolka dem utifrån sina förutsättningar och sin bakgrund. För jag vill varken skriva eller förklara. 

Anna Retulainen